Tarieven en vergoeding

Tarieven

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

  • Een telefonisch aanmeldgesprek is vrijblijvend en kostenloos
  • Het tarief bedraagt € 97,- per uur
  • Het tarief voor bedrijven en ZZP'ers is niet gelijk aan het reguliere particuliere tarief maar wordt in overleg vastgesteld

Bedragen zijn inclusief voorbereiding en administratie. Op bovenstaande tarieven is geen BTW verschuldigd.

Afspraak afzeggen

Als je een afspraak wilt afzeggen, doe dit dan uiterlijk 24 uur van te voren. Te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoedingsmogelijkheden

  1. Via de ziektekostenverzekering. Verzekeraars maken een onderscheid tussen psychologen met lidmaatschap NIP en psychologen BIG. IK ben een NIP psycholoog en word niet vergoed vanuit de basisverzekering.
  2. Via de werkgever. Veel werkgevers hebben speciale regelingen. Informeer hiernaar bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
  3. Via de Arbo-dienst van je bedrijf. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burnout preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hierover contact op met de bedrijfsarts of de arbodienst.
  4. Via het UWV. Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je traject (gedeeltelijk kunt betalen)
  5. Via studiefondsen voor studenten.

Kijk voor meer informatie op de site van het UWV

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

Prijzen e-tools

Onderstaande prijzen zijn exclusief kosten van voor- en nabespreking.

Q1000 Persoonlijkheid € 115,-
Q1000 Drijfveren € 85,-
Q1000 Interesse € 85,-
Traject Oriëntatie € 275,-
Traject Kracht € 275,-
Arbeidsmarkt verkenner € 115,-
Q1000 360° Krachtvelden € 125,-
Management Competence Scan - Selectie € 130,-
Management Competence Scan - Ontwikkeling € 150,-

Vergoedingsmogelijkheden

Kijk voor vergoedingsmogelijkheden bij psychologische hulp en coaching.